Legg til i favoritter
 
Fjern fra favoritter

Boyles lov kalkulator

Boyles lov kalkulator kan du beregne første og siste volum og trykk på gass fra Boyles lov.

Hva parameter beregne fra Boyles lov

Initial trykk (Pi):
Initial volum (Vi):
Slutt-trykk (Pf):
Resultere i:
Beregn sluttvolum
Boyles lov fastslår at volumet av en gitt masse av en ideell gass ved en konstant temperatur er omvendt proporsjonal med trykket av gassen: Pi*Vi = Pf*Vf, der Pi - rykket, Vi - opprinnelige volum, Pf - sluttrykk, Vf - sluttvolum.