Legg til i favoritter
 
Fjern fra favoritter

Gay-Lussac lov kalkulator

Gay-Lussac lov kalkulator kan du beregne første og siste volum og temperatur av gass fra Gay-Lussac lov ligningen.

Hva parameter beregne fra Gay-Lussac lov

Initial trykk (Pi):
Starttemperatur (Ti):
Slutt-trykk (Pf):
Resultere i:
Beregn endelig temperatur
Gay-Lussac lov fastslår at trykket av en fast masse av en ideell gass ved et konstant volum er direkte proporsjonal med dets absolutte temperatur:
Gay-Lussac lov
hvor Pi - rykket, Ti - opprinnelige temperatur, Pf - sluttrykk, Tf - endelig temperatur.