Legg til i favoritter
 
Fjern fra favoritter

Kombinert gasslov formel kalkulator

Kombinert gasslov formel kalkulator kan du beregne første og siste volum, trykk og temperatur av gass fra den kombinerte gass loven ligningen.

Hva parameter beregnes fra den kombinerte gassloven ligning

Initial trykk (P1):
Initial volum (V1):
Starttemperatur (P1):
Sluttrykk (P2):
Sluttemperatur (T1):
Resultere i:
Beregn sluttvolum
Kombinert gasslov er en kombinasjon av Charles lov, Boyles lov, og Gay-Lussac lov. Det fremgår at forholdet mellom det trykk volum produkt og temperaturen av en gass forblir konstant:
Kombinert gasslov,
hvor P1, V1, T1 - initialt trykk, volum og temperatur av gass, P2, V2, T2 - endelig trykk, volum og temperatur av gass.