Legg til i favoritter
 
Fjern fra favoritter

Midtpunkt formel kalkulator

Midtpunkt formel kalkulator lar deg beregne midtpunktet på et linjestykke mellom to punkter i to dimensjoner, ved bruk av koordinater.

Angi endepunkter av en linje segment A og B-koordinater

Punkt A (x1, y1): ( , )
Punkt B (x2, y2): ( , )
Formel for å finne midtpunktet M av et linjesegment, med endepunkter A (xA, yA) og B (x2, y2):
Midtpunktet på et linjesegment