Legg til i favoritter
 
Fjern fra favoritter

Molar masse kalkulator

Kalkulator Molar masse av gassen, elektroniske beregnings - gjør det mulig å beregne molar masse av gass ved den gitte volum, vekt, temperatur og gasstrykk.

Velg gass fra lista eller oppgi parametere

  
Gass:
Beregn den molare massen av luft
Molar masse er en fysisk egenskap definert som massen av et gitt stoff dividert med mengden av stoff, slik at det er en vekt på et mol substans. Molar masse er definert fra den ideelle gassloven (Equation Mendelejev-Clapeyron):
hvor - Gasstrykk, - Molar, - Massen av gass, - Molar masse, - Universell gass konstant, - Absolutt temperatur