Legg til i favoritter
 
Fjern fra favoritter

Konsentrasjon kalkulator

Molariteten konsentrasjon formel kalkulator kan du beregne molar konsentrasjon, masse av sammensatte, volum og formel vekten av en kjemisk løsning.

Velg parameter av løsning som du vil beregne

Konsentrasjon:
Volum:
Formel vekt:
Dalton eller enhetlig atommasseenhet er den standard enhet som brukes for å indikere masse på et atom eller molekylær skala.
1 dalton = 1.660 539 040(20) * 10-27 kg.
dalton
Resultere i:
Beregn massen av sammensatte
Molaritet eller molare konsentrasjon av en oppløsning er det antall mol oppløst stoff oppløst i en liter oppløsning.
Formelen for beregning av masseforbindelsen i oppløsning:
Masse (g) = Volum (l) x Konsentrasjon (molar) x Formel Vekt (dalton)