Legg til i favoritter
 
Fjern fra favoritter

Newtons gravitasjonslov

Newtons gravitasjonslov lar deg beregne en masse av to objekter, distanse og gravitasjonskraft mellom dem, ved å bruke Newtons gravitasjonslov.

Beregn av gravitasjonskraften formel

Masse av objektet m1: kg
Masse av objektet m2: kg
Avstand mellom objekter (r): m
Gravitasjonskraft formel


hvor G - gravitasjonskonstanten ha verdi 6,67384 (80) * 10-11 m3/(kg s2), m1, m2 - masse av gjenstander, R - avstand mellom seg