Legg til i favoritter
 
Fjern fra favoritter

Radioaktiv nedbrytning kalkulator

Radioaktivitet, halveringstid, elektronisk beregnings - gjør det mulig å beregne mengden av den gjenværende radioaktivt stoff og prosentandel av det gjenværende stoff fra den innledende beløp for en viss tid som følge av halv-livet.

Velg radioaktiv isotop eller skriv halveringstid

  
Isotop:
Mengde stoff:
Medgått tid:
Stråling er stoff som bærer nok energi til frie elektroner fra atomer eller molekyler, og dermed ioniserende dem.
Halveringstiden er den tiden som kreves for mengden av noe å falle til halvparten av sin opprinnelige verdi. Den brukes for å beskrive hvor raskt ustabil atomer gjennomgår radioaktiv nedbrytning.