Legg til i favoritter
 
Fjern fra favoritter

Tving masse akselerasjon definisjon kalkulator

Force masse akselerasjon definisjon kalkulator kan du beregne slike fysiske størrelser som force, masse, akselerasjon av et objekt, og deres avhengighet av hverandre.

Beregn kraft, masse eller akselerasjon?

     
Masse (m): kg
Akselerasjon (a): m / s 2
Makt — er en påvirkning som søker å endre bevegelse av et legeme eller produsere bevegelse eller stress i et stasjonært legeme. F = m * en - kraft beregnes ved å multiplisere massen av legemet og dets akselerasjon.